Šiluminės energijos matavimo vienetai
Šilumos skaitiklis

Džaulis (J) – išvestinis SI sistemos energijos arba darbo mato vienetas vienetas, lygus darbui, kurį atlieka 1 niutono (N) jėga, pastumdama kūną 1 m, ir išreiškiamas lygtimi kg·m²/s² (N·m). Remiantis šia formule, tas pats dydis gali būti apibrėžtas kaip vienas niutonmetras ir žymimas simboliu N·m. Tačiau niutonmetras dažniausiai naudojamas ne energijos, o jėgos momento kiekiui matuoti.

Kilovatvalandė (kWh) – ne SI sistemos energijos matavimo vienetas, dažniausiai naudojamas elektros prietaisų suvartotai ar pagamintai elektros energijai skaičiuoti. SI sistemos energijos vienetas džaulis (J) lygus vienai vatsekundei(1W * 1 s = 1 Ws = 1 J), tad viena kilovatvalandė lygi 3600 000 džaulių arba 3600 kJ.

Kalorija (cal) – nesisteminis darbo ir energijos matavimo vienetas, lygus 4,184 J (džaulio). 1 kalorija atitinka energiją, kurios reikia, norint vieno gramo vandens temperatūrą pakelti 1 laipsniu Celsijaus.

BTU – (British thermal unit) rečiau naudojamas, bet sutinkamas britų tiekiamuose įrenginiuose, todėl mums gali būti reikalingas perskaičiavimui. 1 BTU atitinka energiją, kurios reikia, norint 1 svaro vandens (0.454 kg) temperatūrą pakelti 1 laipsniu Farenheito (1˚F = 5/9˚C ≈ 0,556˚C).

Vienetai Džaulis Vatvalandė BTU Kalorija
1 J 1 2,778 × 10−4 9,479 x 10-4 0,239
1 WH 3600 1 3,413 859.8
1 BTU 1055 0,293 1 252
1 CAL 4,1868 1,163 × 10−3 3,968 x 10-3 1

Ir dar viena reikalinga išraiška, sutinkama amerikiečių bei britų sistemose – temperatūra Farenheitais.

Tc = (5/9)x(Tf – 32) arba Tf = (9/5)x(Tc+32)
Tc – temperatūra laipsniais Celsijaus skalėje;
Tf – temperatūra laipsniais Farenheito skalėje.

Šaltinis – Wikipedia.